Spring til indhold

Søren Pind til HIV/AIDS-højniveaumøde i New York

10.06.2011  18:56
I sit indlæg ved FN's HIV/AIDS-højniveaumøde sagde udviklingsminister Søren Pind, at Danmark vil styrke sin indsats på området.

Udviklingsminister Søren Pind deltog den 8. juni i FN’s HIV/AIDS-højniveaumøde og afgav det danske indlæg i plenarsamlingen.

Udviklingsministeren bekræftede i sit indlæg den fortsat høje danske prioritering af HIV/AIDS i udviklingssamarbejdet, og bekendtgjorde, at Danmark vil styrke fokus på at bekæmpe diskrimination og stigma, styrke indsatsen målrettet de mest udsatte grupper, forbedre adgangen til kvinde- og mandekondomer samt fokusere mainstreamingsindsatsen.

 HIV/AIDS Paneldebat

Udviklingsministeren deltog også i den første af højniveauets i alt fem paneldiskussioner med titlen ’Shared responsibility’ om, hvordan donorlande, partnerlande, NGOer, internationale organisationer, erhvervslivet og andre aktører fremadrettet bør samarbejde for at få den størst mulige effekt.

HIV/AIDS Statement

Ministeren deltog ligeledes i et møde om forebyggelse for kvinder og børn med titlen ’Prevention and Protection Save Lives: Girls, Women and HIV’ samt var vært for et møde om fremskridt inden for udbredelsen af kvindekondomer ’HIV Prevention gains Momentum: Successes in Programming Female Condoms’. Endvidere mødtes Søren Pind med en række nøglepersoner inden for HIV/AIDS- indsatsen, bl.a. med Michelle Bachelet, Executivdirektør for UN Women, med Seth Berkley, leder af International AIDS Vaccine Initiative, med Babatunde Osutimehin, Executivdirektør for FN's Befolkningsfond UNFPA og med Helen Clark, Administrator for FN's Udviklingsprogram UNDP. Endelig har ministeren mødtes med danske repræsentanter for NGO’er og forskning samt med danske folketingsmedlemmer, der indgår i den danske delegation til højniveaumødet.