Spring til indhold

Dansk støtte til uddannelse i udviklingslande i top tre

09.11.2011  08:49
Danmark vil yde over en milliard kroner til grundskoleuddannelse under Global Partnership for Education over de kommende fire år og bliver dermed tredjestørste bidragsyder. Samtidig tager udviklingslandene selv ansvar og øger deres egne udgifter til uddannelse med mere end 10 milliarder kroner i samme periode.

Et topmøde om grundskoleuddannelse i udviklingslandene sluttede med markante økonomiske løfter fra repræsentanter fra de 52 deltagende lande. Donorerne forpligtede sig til at øge deres støtte til uddannelse med 8,1 milliarder kroner indtil 2014 og udviklingslandene lovede at øge deres egne udgifter til grundskoleuddannelse med mere end 10 milliarder kroner i samme periode.

De markant øgede midler vil forvandle tilværelsen for millioner af børn, der nu kan komme i skole for første gang. Samtidig vil det sikre, at de børn, der er i skole, faktisk lærer at læse og skrive. 

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler: ”Millioner af børn rundt om i verden går i skole uden at lære at læse, fordi der mangler bøger, lærerne er dårligt uddannede, og der er for mange elever i klassen. Det er en stor udfordring at sikre den kvalitet i undervisningen, der gør det muligt for børnene at klare sig efter endt skolegang.”

Også for udviklingslandenes repræsentanter på topmødet blev spørgsmålet om kvalitet i grundskoleuddannelsen fremhævet. De 27 undervisningsministre fra udviklingslandene lovede desuden at gøre en særlig indsats for at få flere piger i skole, sænke de skolepenge, som forældrene skal betale, og få flere forældre engageret i børnenes skolegang.

Christian Friis Bach er meget tilfreds med disse udmeldinger: ”Jeg opfatter udviklingslandenes engagement i denne konference som et stærkt udtryk for den betydning, som regeringerne tillægger uddannelse.”

Udviklingsministeren ser uddannelse som en fælles opgave. ”Det er først og fremmest det enkelte land, der har ansvar for at uddanne deres piger og drenge. Hvor vi kan, skal vi træde til med økonomisk støtte, men også civilsamfundet og den private sektor har en afgørende rolle. Det gælder om at mobilisere alle kræfter, hvis målet om at få alle børn i en bedre skole skal nås.”

Op til konferencen var der stor tvivl, om de ambitiøse mål kunne indfries, men med i alt 18 milliarder kroner, som de flere end 300 deltagere lovede at give, er man et stort skridt videre.