Spring til indhold

Nyt nordisk samarbejde sikrer over halv milliard til mikrofinans

18.05.2016  16:01
Gennem et nyt nordisk samarbejde mellem private investorer og offentlig udviklingsfonde bidrager Danmark til at give verdens fattigste adgang til mikrofinansiering for over en halv milliard kroner.

Gennem et nyt nordisk samarbejde mellem private investorer og offentlig udviklingsfonde bidrager Danmark til at give verdens fattigste adgang til mikrofinansiering for over en halv milliard kroner. Samarbejdet bliver lanceret i dag af bl.a. udenrigsminister Kristian Jensen og den norske udenrigsminister, Børge Brende.

”Hvis vi skal bekæmpe fattigdom effektivt, skal vi sikre adgang til finansiering for verdens fattigste. Det gør vi nu med en ny nordisk fond for mikrofinansiering, hvor vi giver fattige i 14 udvalgte lande i Afrika og Asien adgang til mikrofinans for over en halv milliard kroner. Her samarbejder vi tæt med den private sektor, som er afgørende for at mobilisere private midler til udvikling. Og så vil vi have særligt fokus på at give kvinder mulighed for at investere sig ud af fattigdom, ulighed og manglende fremtidsudsigter. De er afgørende for at skabe vækst og udvikling i udviklingslandene”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Mikrofinansieringsinitiativet er resultatet af et tæt offentligt-privat parløb mellem statslige udviklingsfonde og private investorer i Danmark og Norge. Initiativets samlede kapital er foreløbig på 565 millioner kr. IFU og Norfund bidrager med 55 % af den samlede kapital, mens de private investorer leverer 45 procent.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået skabt et stærkt offentligt-privat nordisk samarbejde om mikrofinans. Vi ser dette som et første skridt hen imod en endnu bredere platform med deltagelse af private investorer fra flere nordiske lande. Hermed kan vi yderligere intensivere arbejdet med at levere finansielle ydelser til fattige menneskers udvikling”, siger CEO i IFU, Tommy Thomsen.

Baggrund
Regeringen og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) lancerer i dag et nyt Nordisk Mikrofinans Initiativ (NMI) i samarbejde med private norske investorer og udviklingsfonden Norfund. Initiativet har til formål at bekæmpe fattigdom ved at give fattige i Asien og Afrika adgang til mikrofinans. Målet er at de med en nordisk kapitalindsprøjtning kan udvikle små virksomheder og derigennem skabe lokale jobs og øge deres indtægter.

Adgang til kapital er et vigtigt skridt på vejen til at bekæmpe fattigdom, men i mange udviklingslande er adgang til lånefinansiering stærkt begrænset.
NMI vil på et kommercielt og socialt bæredygtigt grundlag investere i mellemstore mikrofinansieringsfonde i Østafrika og Asien, der stiller finansiering til rådighed for små og mellemstore virksomheder i 14 udvalgte lande i regionen. En markant del af kunderne i de mikrofinansieringsfonde, som NMI investerer i er kvindelige entreprenører - det gælder blandt andet i Kenyan Women Financial trust, der leverer finansielle ydelser til 800.000 kvinder over hele Kenya.

NMI får hovedkontor i Oslo, og vil samarbejde med IFU’s netværk i Danmark og i udviklingslande. Det forventes desuden, at NMI i vil placere en medarbejder på IFU’s hovedkontor i København samt på IFU’s regionalkontor i New Delhi.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124