Spring til indhold

Kick-off dialogmøde om ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter

09.12.2014  15:07
Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter.

Handels- og udviklingsministeren inviterer til det første åbne dialogmøde vedrørende udvikling af ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter.

Mødet finder sted den 16. december 2014 kl. 14:30 – 17:00 i Eigtveds Pakhus Sal III, Asiatisk Plads 2, København.

Dialogmødet igangsætter en åben proces med fokus på, hvordan den private sektor - i partnerskaber med bl.a. civilsamfund fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner - kan inddrages mest effektivt i arbejdet med at fremme bæredygtig vækst i udviklings- og vækstlande ved at bringe danske spidskompetencer i spil. Handels- og udviklingsministeren vil indledningsvis skitsere sine visioner for området efterfulgt af replikker ved repræsentanter fra henholdsvis erhvervsliv, civilsamfund og fagbevægelse samt tematiske workshops.

De tematiske workshops vil primært fokusere på indspil til udvikling af erhvervsinstrumenter og puljer, der afspejler efterspørgsel og udviklingsbehov, nye udviklingspolitiske tendenser og danske kompetencer samt værdier. Der vil være workshops med fire temaer, der alle relaterer sig til værdikædetilgang og innovative partnerskaber:

  1. Virksomhedssamarbejde og innovation;
  2. Værdikæde-projekter med fokus på produktivitet og bæredygtighed inden for miljø og arbejdsvilkår;
  3. Erhvervsuddannelser og fremme af bæredygtig vækst;
  4. Social dialog med fokus på arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder, konflikthåndtering og mægling.

Du tilmelder dig dialogmødet, inklusive workshop, ved at klikke på linket her og udfylde formularen.

Program for dialogmødet

14:30 – 14:45: Velkomst ved Mogens Jensen, handels- og udviklingsministeren - visioner for ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter

14:45 – 15:15: Oplæg ved repræsentanter fra erhvervslivet, civilsamfundet og fagbevægelsen - hvorledes kan danske kompetencer og innovative partnerskaber bringes i spil til fremme af bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande

Spørgsmål fra salen

15:15 – 15:30:  Kaffe og networking

15:30 – 16:30:  Workshops

16:30 – 17:00:  Præsentation af workshop hovedkonklusioner og den videre proces

Vi ser frem til at høre og drøfte dine ideer og tanker til udvikling af nye erhvervsinstrumenter og innovative partnerskaber.