Spring til indhold

Pakistan igen ramt af oversvømmelser

21.09.2011  12:33
Danmark sender i denne uge eksperter og udstyr til Pakistan, der er hårdest ramt af de voldsomme oversvømmelser i det sydøstlige Asien. Flere end 5,4 millioner mennesker er direkte berørt i Pakistan.

Hele det sydlige og sydøstlige Asien oplever i øjeblikket voldsomme oversvømmelser. Alene i Sydasien er flere end 16 mio. mennesker ramt af oversvømmelser med både dødsfald og store økonomiske tab til følge.

Det gælder særligt Pakistan, hvor kraftige skybrud siden den 10. august har medført, at flere end 5,4 mio. mennesker er blevet direkte berørt af oversvømmelser.

Ifølge de pakistanske myndigheder er 248 indtil videre døde, men tallet forventes at stige i de kommende uger. 824.000 mennesker har været nødsaget til at forlade deres hjem. Heraf har flere end 300.000 fået husly i ca. 2.200 lejre, som myndighederne har oprettet. Over en million huse er blevet skadet eller ødelagte. Oversvømmelserne har især ramt den sydlige Sindh provins, hvor befolkningen stadigvæk er meget sårbar efter sidste års voldsomme oversvømmelser.

Den pakistanske regering har sammen med FN udsendt en appel om nødhjælp for i alt 358 mio. USD. Udenrigsministeriet følger situationen i tæt samarbejde med FN og de danske nødhjælpsorganisationer og har indtil videre besluttet at støtte de pakistanske myndigheders koordinationsarbejde med 300.000 kr. ligesom Red Barnet, Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp har i alt brugt 2,3 mio. kr. af deres nødhjælpspuljer finansieret af Danida til bl.a. basal nødhjælp.

På anmodning fra EU’s 24/7 krisecenter for nødhjælp sender Danmark i denne uge i fællesskab med Sverige og Polen eksperter og udstyr til at bistå Pakistan med en behovsvurdering, en del af udgifterne dækkes af Udenrigsministeriet.

Danmark har allerede i 2011 ydet knap 32 mio. kr. som langvarig humanitær bistand til de mennesker i Pakistan, der mistede deres livsgrundlag ved de katastrofale oversvømmelser i 2010. I 2010 bidrog Danmark med 130 mio. kr. som akut nødhjælp til de pakistanske ofre for oversvømmelserne.

Dertil kommer, at Danmark i indeværende år har givet 50 mio. kr. i generelt bidrag til FN’s centrale katastrofefond samt tilsvarende millionbeløb til bl.a. Verdensfødevareprogrammet og FN’s Børnefond. Disse bevillinger medvirker til at sikre, at de store humanitære organisationer kan reagere hurtigt og effektivt i situationer som den, der netop nu er under udvikling i Pakistan.